HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 § MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1    Rekisterin nimi

Amor Mielihyväkauppa asiakasrekisteri

2    Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava

Jasamor Oy
PL 36
33311 Tampere
puh. 040 760 3338
info@amor.fi
Y-tunnus 2700914-4

3    Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Amor Mielihyväkaupan toimintaa varten tarpeelliset tiedot,
sekä tehostaa verkkokaupan palvelua ja helpottaa asioimista.
Tiedoista voidaan koota tilastoja yrityksen omaan käyttöön, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa.

Jasamor Oy ei luovuta koskaan asiakkaidensa henkilötietoja kolmansille osapuolille.

4    Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjen käyttäjien nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, IP-osoite sekä mahdollinen tilaushistoria.

Pelkän uutiskirjeen tilanneiden rekisteröitymättömien käyttäjien osalta tiedossa on vain sähköpostiosoite.

5    Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan täyttämästä lomakkeesta rekisteröitymisen yhteydessä.

6    Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista tietokantaa ei ole käytössä.

Sähköisessä muodossa olevat rekisteröityneiden käyttäjien sekä uutiskirjeen tilaajien nimi- ja osoitetiedot sekä
sähköpostiosoite säilötään salasanasuojatussa ympäristössä, lukitussa paikassa.
Asiakasrekisteriin on pääsy vain Jasamor Oy:n henkilökunnalla.

7    Tarkastusoikeus

Asiakasrekisterissä olevalla asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa
sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti rekisterinpitäjältä.